AVARIZ İSMİ NEREDEN GELİYOR

Avarız, Edirne’nin Merkez ilçesine bağlıdır. İl merkezinin 9 km Kuzeybatısındadır . Tunca Irmağının ova köylerindendir. Köyün arazisi, ova ve bayır arazisi olarak sınıflandırılır. Tunca Irmağı yağışlı yıllarda, yatağından taşarak, tüm ovaya yayılır. Köyün kenar evleri su baskınına uğrar. Köyün orta meydanına kadar geldiği bilinir. Köyün çevresi, doğal sınırlarla çevrilmiştir. Doğu ve kuzey yönü Tunca Irmağı Batısını Üç tepe, kartal tepe, Gavur dere sırtları, Güneyinde Maslahat dere belirler.

AVARIZ İSMİ NEREDEN GELİYOR

Avarız, Edirne’nin Merkez ilçesine bağlıdır. İl merkezinin 9 km Kuzeybatısındadır . Tunca Irmağının ova köylerindendir. Köyün arazisi, ova ve bayır arazisi olarak sınıflandırılır. Tunca Irmağı yağışlı yıllarda, yatağından taşarak, tüm ovaya yayılır. Köyün kenar evleri su baskınına uğrar. Köyün orta meydanına kadar geldiği bilinir. Köyün çevresi, doğal sınırlarla çevrilmiştir. Doğu ve kuzey yönü Tunca Irmağı Batısını Üç tepe, kartal tepe, Gavur dere sırtları, Güneyinde Maslahat dere belirler.

AVARIZ İSMİ NEREDEN GELİYOR
19 Nisan 2021 - 17:11

AVARIZ
Coğrafi Yeri:

Avarız, Edirne’nin Merkez ilçesine bağlıdır. İl merkezinin 9 km Kuzeybatısındadır . Tunca Irmağının ova köylerindendir.

Köyün arazisi, ova ve bayır arazisi olarak sınıflandırılır. Tunca Irmağı yağışlı yıllarda, yatağından taşarak, tüm ovaya yayılır. Köyün kenar evleri su baskınına uğrar. Köyün orta meydanına kadar geldiği bilinir.

Köyün çevresi, doğal sınırlarla çevrilmiştir. Doğu ve kuzey yönü Tunca Irmağı Batısını Üç tepe, kartal tepe, Gavur dere sırtları, Güneyinde Maslahat dere belirler.

Çevresindeki yerleşim yerleri, Doğusunda, Tunca’nın ötesinde Karaca köy Çiftliği, Kuzeydoğusunda, Sakaroğlu Çiftliği, Kuzeyinde Değirmen Yeni Köy Kuzeybatısında Köse Hamza Çiftliği,Batısında Sarayakpınar Köyü,-Sırpsındığı- Güneybatısında Ekmekçi Köyü Güneyinde Yorulmaz Çifliği, F Tipi Cezaevi ve Açık Cezaevi arazileri bulunmaktadır.

Yorulmaz Çiftliği, F Tipi Cezaevi, Açık Cezaevi, Dertli Mutsa Bey’in Çiftlik arazisi olarak biliniyordu.

Köy Arazisinin Halk Arasındaki Mevki Adları:

Üç Tepeler ,Kavgaz, Teknegöl,Kartal Tepe, Kavaklar Altı, Odun Yolu, Gavur Dere, Dişbudak, At Çayırı,Tilki Tepe, Bahçelik, Buzağı Çayırı,Yılanlı, Sarp Altı, Bağlık,Eğri Bük , Değirmen Ocağı, Eski Bağlık,Köşe, Azmak, Papaz Bahçe,Ala tepe, Sığır Yolu, Orta Bahçe, Tepe Tarla,Odun Yolu, Tren Köprüleri,Karagöz, Musallah Maşatlık,Çakılkaya, Kumlar, Deveci Köprü,
Çeşme köprü, Kiremithane, Öksüz Dere,

KÖYÜN ADI NİÇİN AVARIZ OLDU

Köyün adı, niçin Avarız olduğunun, birçok söylencesi vardır. Bu söylencelerden Beş'i ön çıkmıştır: Bunların hangisinin doğru olduğu bu güne kadar kanıtlanamadı. Öne çıkan söylenceler şunlardır; 


1. Söylence; HA VARIRIZ; AVARIZ OLUYOR.

Balkan Devletleri (Bulgarlar, Sırplar, Rumlar, Rumenler, Ulahlar v.s. ) Edirne’yi Türklerden geri almak için, birleşik bir ordu kurar. Edirne’nin 15 km Kuzeybatı yönündeki Sarayakpınar Köyüne kadar gelir. Savaş öncesi, yol yorgunu olan ordunun, dinlenmesi, savaş hazırlığı yapması için konaklar
Balkan Birleşik Ordusunu gizlice izleyen, LALA ŞAHİN PAŞA Lalapaşa İlçesi tarafında bulunuyordu. HACI İLBEY komutasındaki öncü birliğini, düşman hakkında bilgi toplamak, gerekli tedbirleri almakla görevlendirdi.

Bu görevi düşmana fark ettirmeden yapması mühimdi. Amaç, bugünkü Avarız’ın bulunduğu yere ulaşmaktı. Avarız’ın coğrafi konumu stratejik yönden önemliydi.

Atların ayaklarına keçe bağlayarak, gürültü-patırtı yapmadan, gece karanlığında, ha oraya varırız, ha varırız, ha-varırız! Diyerek, Avarız’ın bulunduğu yere varırlar Tunca boyundaki koruluğun içine gizlenirler.

Ertesi gün, yapılan keşif sonucunda, Balkan Birleşik Ordusunun, konaklama yerinde dağılıp-saçıldığını, savaş sonucundan emin olduklarından, gaflet içinde bulunduğunu, askerlerin zevk-sefahat içinde, içkili şölen yaptıkları görülür.

Hacı İlbey, arkadaki orduyu beklemeden, emrindeki, öncü akıncı birliğiyle, aniden saldırıya geçer. Küçük askeri birliğinin, çok kalabalık, olduğu sanılsın diye, atların arkalarına ağaç dalları bağlayıp, toz bulutları içinde, yıldırım hızıyla saldırıya geçer.

Türk akıncıları, kurt sürüsünün koyun sürüsüne, daldığı gibi, Balkan Birleşik Ordusuna dalar. Düşman panikler, savaş önlemleri almak yerine, can derdine düşer. Şaşkınlıkla sağa-sola dağılır. Kaçar. Bozguna uğrar. (1363)

Türk Tarihinde bu olaya SIRPSINDIĞI Savaşı denir. Çünkü Balkan Birleşik Ordusunun çoğunluğu Sırplardan oluşuyordu.

Savaşın olduğu yere bu günde Sırpsındığı denir.

Bu, savaş sonunda, Balkan Devletleri Edirne’yi Türklerden geri alamayacaklarını, Balkanlardan da çıkaramayacaklarını, anladılar.

İşte böyle, bir tarihi zaferin kazanılmasında, Avarız’ın stratejik coğrafi durumu çok etkili olmuş, öncü birliğin ha! Oraya varırız, ha varırız, dedikleri yerin adı, günümüze AVARIZ olarak gelir.

Yarın: Diğer söylenceler

YORUMLAR

  • 0 Yorum