AVARIZ KÖYÜ’NÜN EKONOMİSİ

Avarız’da, yetiştirilen ürünlerinin çeşitlerini, piyasa ekonomisi belirler. Buğday ve ayçiçeğinin, her zaman piyasası olduğu için, değişmeyen üründür. Meyvecilik de, avlularında ekilen, birkaç meyve ağacından ibarettir.Son zamanlarda modern meyve bahçesi kurulsa da, özenilecek durum, yaratmamaktadır.Köylümüz, kolay pazarlayacağı, ürünleri yetiştirmeyi seçiyor. 20 Dönümlük erik bahçesi 15-20 yaşlarında en verimli, çağında sökülüp atıldı. Çünkü yetiştirici ürünü ekonomik olarak değerlendiremedi.

AVARIZ KÖYÜ’NÜN EKONOMİSİ

Avarız’da, yetiştirilen ürünlerinin çeşitlerini, piyasa ekonomisi belirler. Buğday ve ayçiçeğinin, her zaman piyasası olduğu için, değişmeyen üründür. Meyvecilik de, avlularında ekilen, birkaç meyve ağacından ibarettir.Son zamanlarda modern meyve bahçesi kurulsa da, özenilecek durum, yaratmamaktadır.Köylümüz, kolay pazarlayacağı, ürünleri yetiştirmeyi seçiyor. 20 Dönümlük erik bahçesi 15-20 yaşlarında en verimli, çağında sökülüp atıldı. Çünkü yetiştirici ürünü ekonomik olarak değerlendiremedi.

AVARIZ KÖYÜ’NÜN EKONOMİSİ
10 Mayıs 2021 - 09:02

AVARIZ KÖYÜ’NÜN EKONOMİSİ

TARIM ve HAYVANCILIK

Avarız Köyü’nün yüzölçümü 12 bin dönümdür. Toprakları ova ve bayır olarak _ sulu-kurak _ diye iki bölümdür. Toprakları tarıma elverişlidir. Tunca Nehri zaman zaman yaptığı taşkınlıklarla ovaya alüvyonlu toprak yayar, -mil- mümbitleştirir.
Köy arazisinin yarsını, birkaç çiftlik arazisi oluşturur. Diğer yarısı da, yaklaşık 80 aile paylaşır.
Miras hukuku, toprak dağılımını, daha da küçültüp parçalamıştır. Bazı ailelerin elinde, geçim sağlanamayacak kadar, toprak kaldığından, topraklarını satıp, başka geçim yolları seçtiler. İstanbul’a veya Edirne’ye göçmek zorunda kaldılar.
Çeşitli nedenlerle, topraklar hızla el değiştirerek, ekonomik yönden zengin olanların eline geçiyor.
Avarız’da, yetiştirilen ürünlerinin çeşitlerini, piyasa ekonomisi belirler. Buğday ve ayçiçeğinin, her zaman piyasası olduğu için, değişmeyen üründür. Günümüzde Çeltik, mısır, fiğ de yetiştiriliyor. Pancar, bostan, kabak ekimleri, daha önce yapılıyordu.
Avarız’da bağ – bahçe kültürü de gelişmemiştir. Yeni yeni meyve bahçeleri, kurulsa da hobi çalışmalarından ileri gitmemektedir. Köyde, Eski bağlık, Bağlık, Bahçelik gibi mevki adları olsa da, adına layık bir çalışma yok.
Köylüler, sulanabilir tarlarının başında sebze ihtiyaçlarını yetiştirir. Sebze yetiştiriciliği ile geçinen aile yok.
Meyvecilik de, avlularında ekilen, birkaç meyve ağacından ibarettir.
Son zamanlarda modern meyve bahçesi kurulsa da, özenilecek durum, yaratmamaktadır.
Köylümüz, kolay pazarlayacağı, ürünleri yetiştirmeyi seçiyor. 20 Dönümlük erik bahçesi 15-20 yaşlarında en verimli, çağında sökülüp atıldı. Çünkü yetiştirici ürünü ekonomik olarak değerlendiremedi.

HAYVANCILIK (Sığırcılık )

10 -15 Yıldan bu yana, hayvancılık önem kazandı. Özellikle, sığır hayvancılığı. Önceleri mera hayvancılığı yapılıyordu. Şimdi, endüstriyel hayvancılık yapılıyor.
Ziraat Bankası Kredileri ile montofon , holstein , sementa gibi kültür ırkları alındı. Bol bol mısır yetiştirilip, mısır silajı yapılıyor. Sütünde ucuz – pahalı alıcısı garantili olduğundan, köylüler bu konuda gözü kapalı, yatırım yapıyor.
Köylüler, ortalama 40-50 dönüm olan topraklarında, iki ürün yetiştiriyor. Birinci ürün,arpa,buğday, fiğ gibi ürünler, ikinci ürün mısır oluyor.
Süt ve et besiciliği birlikte yürütülüyor.

OYUNCULUK

Avarız Köyü’nde 1960 -70 li yıllarda, koyunculuk yapan birçok aile vardı. Günümüzde bir elin parmakları kadar sürü var. Sebebi, emek – kazanç orantısızlığıdır.
Son zamanlarda, emekli olan, zamanını üretime katkı yapmak amacı ile yaşlı köylüler, koyun sürüsü ediniyor. Köyde mera olmayışı –az oluşu- nedeni ile bu gayretli çalışmalarında, istikbali parlak değil.
 
KÜMES HAYVANCILIĞI

Köyde modern kümes hayvancılığı yapan yoktur. Ancak aile ihtiyacı karşılamak amacı ile tavuk bakılır. Kaz – ördek gibi kümes hayvanı bakımı yapılacak imkan vardır. Fakat yapan yok


ARICILIK.

Avarız’da amatör arıcılık yapılıyor. Bunlarda üç –beş kişiyi geçmez. 1980 li yıllarından sonra arı sayısında ve bal üretiminde, yıldan yıla düşüş izlenmekte. Bunun başlıca sebebi: 1- Köy arazisinin, yarısı çeltik arazisi olması. 2- Düzensiz zirai ilaç kullanımı, özellikle süne mücadelesinde. 3- Sahanın kültür, bitkisi ile değerlendirilmesi. ( BUĞDY ) 4- Ballı bitkilerinin ekilmemesi veya azalması. –kanola, kabak, akasya, söğüt, karaağaç vs – 5-GDO Bitkilerin ekilmesi. Bazı ayçiçeği ve mısır türlerinden bal ve polen derlenmemesi. 6- Modern arıcılık hakkında bilgisizlik.
 
KÖY EKONOMİSİ HAKKINDA ÖNERİLER

Köyde yaşam, her geçen gün zorlaşmakta. Bunun sebebi, devletin tarım politikalarıdır. Yıldan yıla üretim artsa da, kazanç artmıyor. Köylü her geçen yıl bir az daha fakirleşiyor.
Devlet, köylü için, fedakarlık yapmadığı gibi, önderlik yapıp, toplum kalkınmasını da teşvik etmiyor.Valilerin, kaymakamların teşviki ile Köylere Hizmet götürme Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Damızlık Birliği gibi, hizmet birlikleri, bir yerlere hizmet etse de köylülere değil.
Köylüler, tüm olumsuzluklara rağmen üretime inatla devam ediyor.
Köyün makus kaderini değiştirmek için, ilk akla gelen, halktan yana idare. (Hükümet ) Kooperatifleşmek, şirketleşmek, birlikten kuvvet doğar, anlayışına inanan, bireysel güçleri birleştirerek, toplumsal güce, dönüştürecek anlayış gerekiyor.
Bazı Öneriler:
1 – Köyde üretilen ürünleri, mamul veya yarı mamul hale getirecek, devlet millet işbirliği ile küçük işletmeler kurulmalı.
2 – Ürünleri, saklamak için köye, çevreye hizmet verecek soğuk hava depoları, kurulmalı.
3 –Avarız Köyü, tarlalarının yarısına yakını, sulanabilir arazidir. Tamamı sulanabilmesi için, Eğri Bük projesini hayata geçirilmeli.
4 –Miras hukuku ile parçalanan tarlalar,”Toplulaştırma” uygulamaları ile daha ekonomik işletmeler haline getirilmeli.
5 –Toplulaştırılan arazide, aynı ürünü yetiştirip, arazi büyüklüğüne göre, masrafa, ürüne ortak olmak
6 –Hayvan bakımı yerleşim alanından çıkarılmalı. Kırsal alanda, büyük hayvan işletmeleri kurulmalı. Hayvan sayısı ölçü alınarak, işletmenin gelirine – giderine ortak olunmalı.
7 –Devlet yardımı ile köyde yapılan üretim çeşitlerinden farklı ürünler teşvik edilmeli.
-Bağ – bahçe işletmesi
-Tarla balıkçılığı
- Köyde yetişebilecek, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan ürünler.
8 –Köyün doğal güzelliklerini, doğallığını bozmadan, bayındır hale getirilmeli. Eğri Bük bu konuda potansiyel zenginlik kaynağı.
9 –Tekne Göl mevkiinden başlayıp, At Çayırı’na kadar uzanan azmak sahasını, her yıl 15 – 20 dönümlük alanını kavak ekerek köy sandığına gelir sağlanmalı.
10 –Köprü başından Gavur Dere’ye kadar, dere ıslah edilmeli. Her iki kıyısı ağaçlandırılarak doğal güzellik yaratılmalı.
11 – Tunca kıyıları, set boyları, DSİ ile iş birliği yaparak ağaçlandırılmalı. Kerpiç Oyukları mevkiine öncelik verilmeli.
12 – Kartal Tepe, Üç Tepe, Ala Tepe gibi mera alanlarının her yıl belirli sahalarına meşe ekimi yapılmalı.
13 – Tunca Nehri’nin doğallığını bozmadan suyun akış hızını kesen, kıvrımlarına alternatif yatak açıp, nehir yatağı doğrultulmalı. Suyun taşkınlık yapmadan, yataktan boşalması sağlanmalı.
14 – Köyün ana yolları ve ara yolları, mera yolları her iki yanı ceviz, badem akasya ağaçları ekerek, zenginlik kaynağı yaratılmalı.
Yukarıdaki öneriler, konu üzerinde bir az düşününce, akla gelen önerilerdir. Bu konuda köy kurulunun toplayıp, konu tartışılınca, ne harika öneriler olur.
Yalnız, organize edecek , halktan yana, hükümet ve önder kadroya ihtiyaç var.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum