AVARIZ KÖYÜ'NÜN TARİHÇESİ

18. yy Başlayan soy kırım savaşları, Türkleri, Balkan yarımadasından, Doğu Rumeli’ye ve Anadolu’ya göç ettirdi. Avarız Köyü de, her büyük savaştan sonra, göç verdi, göç aldı. Kurtuluş savaşı öncesi veya bitiminden sonra, bazı Türk aileleri, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan içlerinden göçerek Avarız’a geldi. Mübadele anlaşmaları ile Hıristiyan sakinler, milliyetlerin olduğu yerlere göçtüler. Göçen Hıristiyanların yerlerine, gelen Türk göçmenler yerleşti. Evlerini, bağ-bahçelerini sahiplendi.

AVARIZ KÖYÜ'NÜN TARİHÇESİ

18. yy Başlayan soy kırım savaşları, Türkleri, Balkan yarımadasından, Doğu Rumeli’ye ve Anadolu’ya göç ettirdi. Avarız Köyü de, her büyük savaştan sonra, göç verdi, göç aldı. Kurtuluş savaşı öncesi veya bitiminden sonra, bazı Türk aileleri, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan içlerinden göçerek Avarız’a geldi. Mübadele anlaşmaları ile Hıristiyan sakinler, milliyetlerin olduğu yerlere göçtüler. Göçen Hıristiyanların yerlerine, gelen Türk göçmenler yerleşti. Evlerini, bağ-bahçelerini sahiplendi.

AVARIZ KÖYÜ'NÜN TARİHÇESİ
29 Nisan 2021 - 13:09

AVARIZ KÖYÜ’NÜN TARİHÇESİ

AVARIZ’IN AHVALİ

XV111. yy Başlayan soy kırım savaşları, Türkleri, Balkan yarımadasından, Doğu Rumeli’ye ve Anadolu’ya göç ettirdi. Avarız Köyü de, her büyük savaştan sonra, göç verdi, göç aldı.
Kurtuluş savaşı öncesi veya bitiminden sonra, bazı Türk aileleri, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan içlerinden göçerek Avarız’a geldi. Yerleşti. Mübadele anlaşmaları ile Hıristiyan sakinler, milliyetlerin olduğu yerlere göçtüler. Göçen Hıristiyanların yerlerine, gelen Türk göçmenler, yerleşti. Evlerini, bağ-bahçelerini sahiplendi.

Göçler hısım – akraba topluluğu, birkaç aile dostları, birleşerek, zaman zaman yapılıyordu.
Yeni Yağlıların gelişinden sonra, Avarız’a gelen aileler:

HAYRULLAH AĞA ve ARİF AĞA: ( Mutsa Paşa Kasabasından Edirne – Yıldırım- Yeni imaret Mah. Oradan da Avarız Köyü’ne
NURİ AĞA Yahşi Beyli Köyü’nden.
KARA KAMİL Üsküdar Köyü’nden
KARAGÖZ SABRİ Küstü Köy’den
RASİM AĞA B. İsmailçe Köyü’nden
DİK HASAN ………???
AKİF AGA Evciler Köyü’nden
DÖNME OSMAN Müslüman Dinini seçmiş, giden Bulgarlardan kalma
KORUCU SALİH ve MÜMİN AGA ,
ALİ ve SALİH BATUR,
MUHACİR AHMET,
SAĞIR HAMDİ,
ALİ ÇAVUŞ,
MUHACİR OSMAN,
MUHACİR ALİ OSMAN ,
MUHACİR RECEP
ROMANYA_ SİLİSTRE TOTRAKAN dan 1938 yılında geldiler.
BOŞNAK MEHMET ( Boşnak Ali Osman’ın babası 93 Harbi veya 1829 Osmanlı – Rus savaş bakiyesi )
BOŞNAK SEFER
BOŞNAK BEKİR
BOŞNAK CAFER ( Yugoslavya )
MAKEDPONYA _ SIRBİSTAN dan geldiler.
DELİ HÜSEYİN___ (İpsala )
SADULLAH AGA___ (Yunanistan danKeşan İlçesi ne gelmiş )
DURHAN OĞLU MUSTAFA__ ( Has Köy Alaaddin Aga’nın babası )

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Hüseyin KAÇIN
    2 yıl önce
    Avârız Vikipedi Avârız, Osmanlı Devleti zamanında olağanüstü hallerde halka yüklenen malî, aynî ve bedenî vergilerdi. Bu vergi hem Müslümanlardan hem de gayrimüslimlerden alınırdı. Fakat zamanla sürekli vergi hâline gelmiştir. Günümüz Türkiye'sindeki deprem vergileri aynen buna benzer. Halk, gelirine ve sahip olduğu gayri menkule göre ala, evsat, hahir, ahkar ve edrui olmak üzere çeşitli gruplara ayrılmakta ve bu esasa göre avarız toplanmaktadır. Bu arada avarız hanesi tabirine biraz açıklık getirmek lazımdır. Avarız hanesi'nin gerçek hane ile ilgisi yoktur. Hane, genel olarak ev demektir. Osmanlı vergi ıstılahındaki anlamı ise bir evde oturan evli çifttir. Avarız hanesi ise, 3, 5, 7, 10, 15 evden oluşan bir vergi birimidir. İmparatorluğun her yeri için standart bir avarız hanesi birimi de yoktur. Her kaza için farklı ölçüler esas alınmıştır. Bazı yerlerde 10 hane (ev) bir avarız hanesi kabul edilirken, bazı yerlerde bu sayı 15-20'ye çıkabilmektedir. Devlet, bir kazadaki avarız hanelerini tespit ettikten sonra avariz ve nüzül zahiresi ya da kürekçi bedeli toplanırken hane başına düşen miktarı her yıl için belirlemekte ve buna göre vergi toplamaktadır. Dolayısıyla avarız tahrirleri avarız vergisinin toplanması açısından büyük önem taşımaktadır. Avarız hanelerinin tespiti ve toplanması kadının sorumluluğundadır.