AVARIZ KÖYÜNDE KORONODA 23 NİSAN KUTLAMASI

Bu günkü Kızılay Kurumunun yaptığı görevi, Osmanlı avarız vergisi ile yapıyordu. Deprem, yangın, sel, gibi doğal felaket olduğunda, halktan nakdi para toplanır. Felakete uğrayanlara verilir.Ayrıca avarız sandığına gelir sağlamak için, arazi tahsisi yapılır. Bu günkü Avarız Köyü avarız sandığına, tahsis edilen bir arazi olduğu, yani vakıf arazisi olduğu söylenir. Adının da buradan kaynaklandığı sanılır. Avarız arazisi __Avarız Köyü olur. Bu söylencenin doğruluğunu, kanıtlayacak bir emareye, bugü

AVARIZ KÖYÜNDE KORONODA 23 NİSAN KUTLAMASI

Bu günkü Kızılay Kurumunun yaptığı görevi, Osmanlı avarız vergisi ile yapıyordu. Deprem, yangın, sel, gibi doğal felaket olduğunda, halktan nakdi para toplanır. Felakete uğrayanlara verilir.Ayrıca avarız sandığına gelir sağlamak için, arazi tahsisi yapılır. Bu günkü Avarız Köyü avarız sandığına, tahsis edilen bir arazi olduğu, yani vakıf arazisi olduğu söylenir. Adının da buradan kaynaklandığı sanılır. Avarız arazisi __Avarız Köyü olur. Bu söylencenin doğruluğunu, kanıtlayacak bir emareye, bugü

AVARIZ KÖYÜNDE KORONODA 23 NİSAN KUTLAMASI
23 Nisan 2021 - 21:35

2. Söylence

AVARIZ VAKIF ARAZİSİ

Avarız tarihi bir terim
Osmanlı Devletinde, kanunla belirtilen vergilerin dışında, sıkıntılı durumlarda, halktan
alınan vergi. Baç.
Bu günkü Kızılay Kurumunun yaptığı görevi, Osmanlı avarız vergisi ile yapıyordu. Deprem, yangın, sel, gibi doğal felaket olduğunda, halktan nakdi para toplanır. Felakete uğrayanlara verilir.
Ayrıca avarız sandığına gelir sağlamak için, arazi tahsisi yapılır. Bu günkü Avarız Köyü avarız sandığına, tahsis edilen bir arazi olduğu, yani vakıf arazisi olduğu söylenir.
Adının da buradan kaynaklandığı sanılır.
Avarız arazisi __Avarız Köyü olur.
Bu söylencenin doğruluğunu, kanıtlayacak bir emareye, bugüne kadar rastlanmadı.

3. Söylence

AV ARARIZ, AVARIZ OLUYOR.

Avarız Köyü, Osmanlı Devleti’nin Edirne’deki saraylarına komşudur. Saray arazisi ile Avarız Köyü arazisi bitişiktir.
Sarayın yanındaki “Tavuk ormanı” denilen Tunca boyu koruluğu, Avarız Köyüne kadar ulaşır.
Özellikle Padişah 1V. Mehmet,-Avcı Mehmet- İstanbul’dan Edirne’ye avlanmaya gelir. Mahiyeti ile av partileri düzenler. Av aranan saha, Avarız’ın bulunduğu yer kadar uzanır. Av aranan yer olarak, av –ararız denilen yer, zamanla Avarız olur.
1V. Mehmet’in Tavuk Ormanı içindeki “AV KÖŞKÜ” günümüze ulaşmıştır.
Bu söylencenin kaynağı, 1937 yılında, köyde görev yapan öğretmen Emin Tolga’dır.
Aktaran, Öğrencisi Ahmet Delen.

4. Söylence

ARAZİ ;AVARIZ OLUYOR

Arazi ;Arapça isim çoğul olarak. Engebeler. Arızalar.
Beş çeşit yer yüz şeklinin bir arada bulunduran sahalara, avarız denir. Avarız Köyü coğrafyasında da, bu yeryüzü şekli bulunuyor.
1. Dağ veya tepe :Üç tepe, Kartal tepe
2. Ova :Buzağı çayırı, At çayırı
3. Yayla :Yassı tepe, Yılanlı bayırı
4. Vadi :Eğri bük
5. Akarsu veya göl :Tunca ırmağı
Görüldüğü gibi Avarız Köyünde, beş çeşit yeryüzü şekli, bir arada bulunuyor. Adını arazisinin özelliğinden de alabilir.

5. Söylence

ABARİZ :AVARIZ OLUYOR

Avar Türkleri, MS 550-800 tarihleri arası, Avrupa Kıtasının süper gücü idi Kökleri Hun Türklerine dayanır. En parlak dönemlerini, Balkan yarımadasında, Tuna boylarında yaşadılar.
Avarlar,…..yılında Edirne’yi alıp, Bizans’ın başşehri İstanbul’u kuşattı. İstanbul surları önünde, çok kanlı savaşlar oldu. Bizanslılar, fedakarca İstanbul’u savundu. Avarlar kesin sonuç alamadı. Barış yapılarak, geri döndüler.
Avarlar Edirne’yi alırken, Edirne’nin 8-10 km uzağında Tunca ovasında, tarihsel bir olay yaşanmış olabilir. Olayın yaşandığına binayen o yerin adına Abariz denilebilir. Çünkü, Grekler-Yunanlılar- Avarlara ABARİZ’ler diyordu.
Aberiz sözcüğü ile Avarız sözcüğü arasındaki benzerlik dikkat çekici. Eski Türkçe sözcüklerde b sesi v sesine çoğunlukla dönüşüyor.
_ Bu yorum Mustafa Ersoy tarafından yapıldı.
_ Üç tepeler höyükleri kazıları ile köy tarihi, aydınlığa çıkacaktır.
_ Sılavlar Avarlara “OBOR diyordu. Dev adam anlamında, kullanılıyordu.

KAYNAK:” Sorularla Türk Tarihi” kitabı. Sayfa: 195-208
Ali Ahmetoğlu Yedi Tepe Yayınları
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum