ÇELTİK VE PANCAR KÜSPESİ İTHALAT VERGİSİ SIFIRLANDI!

Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin ihracatına son verdiği Ayçiçeği ve Ayçiçeği tohumu yağı ithalatı,Melas(pancar küspesi) ve Çeltik ithalatında gümrük vergileri düşürüldü.Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de, 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Kararı ile,31 Mayıs 2020 tarihine kadar sıfır gümrükle 100 bin ton Çeltik ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.Hayvancılıkta kullanılan Melas(KÜSPE) ithalatında da vergi haddi sıfırlandı.  

ÇELTİK VE PANCAR KÜSPESİ İTHALAT VERGİSİ SIFIRLANDI!

Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin ihracatına son verdiği Ayçiçeği ve Ayçiçeği tohumu yağı ithalatı,Melas(pancar küspesi) ve Çeltik ithalatında gümrük vergileri düşürüldü.Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de, 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Kararı ile,31 Mayıs 2020 tarihine kadar sıfır gümrükle 100 bin ton Çeltik ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.Hayvancılıkta kullanılan Melas(KÜSPE) ithalatında da vergi haddi sıfırlandı.  

ÇELTİK VE PANCAR KÜSPESİ İTHALAT VERGİSİ SIFIRLANDI!
09 Nisan 2020 - 09:34

ÇELTİK VE PANCAR KÜSPESİ İTHALAT VERGİSİ SIFIRLANDI!
 
Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin ihracatına son verdiği ayçiçeğinde, Ayçiçeği tohumu yağı ithalatı ile melas(pancar küspesi) ve Çeltik ithalatında gümrük vergileri düşürüldü.Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349) ile Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de, 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sıfır gümrükle 100 bin ton kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.Türkiye'nin stratejik kuruluşları olan şeker fabrikalarının bir kısmının özelleştirilmesi, hayvancılıkta kullanılan melas(Küspe) üretimini de tehlikeye soktu. Melas(KÜSPE) ithalatında vergi haddi sıfırlandı.
 
Kaynak:Tarımdanhaber
ŞEKER PANCARININ ATIĞI MELASIN İTHALATINDA VERGİ SIFIRLANDI
 
Melas, şeker fabrikalarında şeker pancarı üretiminde fabrikasyon kademesinde atık olarak ele geçen şekerli ve kahverengimsi son şuruptur. Ağırlırlı olarak hayvancılıkta yem maddesi olarak kullanılır.
 
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, üretimin artacağı ve şeker fiyatlarının düşeceği şeklinde savunulurken aradan geçen iki yılda durumun hiç de öyle olmadığı anlaşıldı. 2018 yılında yapılan özelleştirme ihalesinde 10 şeker fabrikası satılırken, bunlardan 5'inde şeker üretimi düştü. Söz konusu bu 5 fabrikada geçen yıl 100 bin ton daha az şeker üretilirken, özelleştirmenin şeker fiyatlarına da olumlu bir yansıması olmadı.
 
Üretim ve şeker fiyatları bir tarafa, Türkiye şeker fabrikalarının atığı olan ve hayvancılıkta en önemli girdi maddesi olan melası bile ithal etme noktasına geldi.
 
Gıda Hattı'nın haberine göre, ithalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2348), 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
 
Kararla, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin ihracatına son verdiği ayçiçeğinde, Ayçiçeği tohumu yağı ithalatı ile melas ithalatında gümrük vergisi düşürüldü.
 
Buna göre, ayçiçeği tohumu yağı ithalatında yüzde 36 olan gümrük vergisi, 1 Şubat-30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde %30 olarak uygulanacak. Kosova menşeili ayçiçeği tohumu yağı ithalatında ise gümrük vergisi oranı önceden olduğu gibi %0 olarak uygulanacak.
 
 
 MELAS(KÜSPE) İTHALATINDA VERGİ HADDİ SIFIRLANDI
 
Aynı şekilde yem sanayinde kullanılan melas ithalatında %35 olan vergi haddi de sıfırlandı.
 
Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı civa türlerinin ithalatında %50 olan vergi haddi de, Endonezya ve İran’dan ithalata %4,9 olarak uygulanacak.
 
SIFIR GÜMRÜKLE 100 BİN TON ÇELTİK İTHALATININ YOLU AÇILDI
 
Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2349) ile Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de, 3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sıfır gümrükle 100 bin ton kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
 
Kararda belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi sıfır, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı’nda tespit edilmiş olan gümrük vergisi uygulanacak.
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak yayımlanan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjan Uygulanmasına İlişkin Tebliğle de, çeltik ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslar düzenlendi.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum