DEMİRKIRAN;PANDEMİ İLE GELİŞEN TURİZMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATTI.

Demirkıran;Turizm ülkemiz ve şehrimiz açısından büyük önem taşıyor.Turizm, 54 sektörü doğrudan etkileyen taşıyıcı bir sektördür.Ülkemiz açısından büyük önem taşıyor,çünkü milli gelirimizin yaklaşık %12 si turizm sektöründen elde ediliyor.Yine çalışanların%8’i turizm sektöründe çalışıyor.Konaklama vergisi ve Turizm Geliştirme Ajansı kesintileri en az 2 yıl süre ile ertelenmelidir.Kamuya ait her türlü vergi, borç, aidat vb. ödemeler uzun yıllara yayılan bir ödeme planı şeklinde düzenlenmeli...

DEMİRKIRAN;PANDEMİ İLE GELİŞEN TURİZMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATTI.

Demirkıran;Turizm ülkemiz ve şehrimiz açısından büyük önem taşıyor.Turizm, 54 sektörü doğrudan etkileyen taşıyıcı bir sektördür.Ülkemiz açısından büyük önem taşıyor,çünkü milli gelirimizin yaklaşık %12 si turizm sektöründen elde ediliyor.Yine çalışanların%8’i turizm sektöründe çalışıyor.Konaklama vergisi ve Turizm Geliştirme Ajansı kesintileri en az 2 yıl süre ile ertelenmelidir.Kamuya ait her türlü vergi, borç, aidat vb. ödemeler uzun yıllara yayılan bir ödeme planı şeklinde düzenlenmeli...

DEMİRKIRAN;PANDEMİ İLE GELİŞEN TURİZMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATTI.
11 Haziran 2020 - 13:25

DEMİRKIRAN;PANDEMİ İLE GELİŞENTURİZMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATTI.
Edirne Saadet Partisi İl Başkanı Ali Erhan Demirkıran bu gün düzenlediği (11.06.2020) Basın toplantısında pandemi sonrası gelişen İlimizin Turiziminin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi.Toplantıya tam kadro il ve merkez ilçe teşkilatıyla birlikte Saadet Partisi genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş’te katıldı.
Demirkıran; “Bugün ekonomimizin önemli sektörlerinden biri olan turizmi konuşmak istiyoruz. Bu sektörde işletmecilik yapanları, çalışan kardeşlerimizi, esnafımızı ve şehrimizi konuşmak istiyoruz. Turizm ülkemiz ve şehrimiz açısından büyük önem taşıyor. Turizm, 54 sektörü doğrudan etkileyen taşıyıcı bir sektördür. Ülkemiz açısından büyük önem taşıyor, çünkü milli gelirimizin yaklaşık yüzde 12 si turizm sektöründen elde ediliyor. Yine çalışanların yüzde 8’i turizm sektöründe çalışıyor.” Dedi.
Edirne Saadet Partisi İl Başkanı Ali Erhan Demirkıran konuşmasına şöyle devam etti;
TÜİK verilerine göre Türkiye’ ye geçen yıl 52 milyon turist geldi ve 34.5  milyar dolarlık turizm geliri elde edildi. Konaklama alanında yaklaşık 10 milyar dolar yıllık gelir elde edilmektedir. Gelen turistlerin ihtiyaçları için Tarım ve hayvancılık sektöründen yılda 2 milyar dolar alım yapılmaktadır. Gıda sektörünün yüzde 20’ si, Ülkemizdeki Mobilya üretiminin yüzde 14’ü  turizm sektörü tarafından satın alınırken,  her yıl tamir ve yenileme için 2.5 milyar dolarlık bir yatırım yapılmaktadır. Kısaca turizm sektörü, işçiye, çiftçiye, esnafa, ustaya, sanatkâra gelir sağlamaktadır.
Edirne’mize 2019 yılında Bulgaristan ve Yunanistan’dan 2milyon 750 bin turist geldi. Ayrıca başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen turist sayısı günlük binlerle ifade edilmektedir. Edirne bir cazibe merkezidir. Edirne tarih ve kültür şehridir.
Bu hareketten şehrimiz istifade etmektedir. Pek çok işletmemiz, esnafımız turizm sayesinde ayakta durmaktadır. Bu canlılık yeni işletmelerin açılmasına, çalışanların sayısının artmasına imkân sağlanmaktadır.
Şehrimize gelen misafirlerimiz ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır.  Doğrudan gelir elde eden işyerleri olduğu gibi dolaylı fayda sağlayan esnaflarımız da var.
Her birinde 10’larca kişi çalışan konaklama yerleri, lokantalar, çay bahçeleri, hediyelik üretimi ve ticareti yapan işletmelerimiz ve onların tedarikçileri vardır.
Tarihi çarşılarımız gerek esnaflarımız gerekse çalışanları bakımından ciddi sayıda insanımız için geçim kapısıdır. Şehrimize gelen turistlerin harcamaları şehrin her caddesine, her sokağına fayda verir. Kısaca kimse “Edirne’ ye gelen turist beni ilgilendirmez, bana faydası yok” diyemez, dememelidir.
Gençlerimizin işsizlikten şehrimizi terk etmek zorunda kalışlarına da en önemli çözümlerden biri turizm sektörü olacaktır. Yeni yatırımlar yapıldıkça, işletmeler büyüdükçe gençlerimize yeni iş imkanları doğacaktır. Bu insan ve para hareketinin herkese faydası vardır.
Diğer yandan Şehrimizde üretilen ürünlerin yanı sıra ülkemizin değişik şehirlerinde üretilen pek çok ürünün de gelen misafirlere satıldığı düşünüldüğünde bu hareketliliğin tüm ülke ekonomisine büyük faydası olduğunu ifade etmek gerekir.
Böyle bir potansiyelin layıkıyla değerlendirilmesi gerekir.  Şehrimizin tanıtılması, hizmetlerin uyum içinde ve gereği gibi yapılmasında, atanmışlara ve seçilmişlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ziyaretçilerin sayısının artmasıda, gelenlerin memnuniyeti de çok önemlidir.
Belediye, esnaf odaları, ticaret odası, kültür ve turizm müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına hatta halkımıza bu süreçte büyük görevler düşüyor.
Yurt dışından gelen misafirlerimizin gümrüklerde yaşadığı sorunların çözülmesi başta olmak üzere, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması çok önemlidir. Şehrimize gelenlere “evimize gelen misafir” gibi hassasiyet göstermemiz gerekir. Turistin muhatap olduğu herkesin şehrimizin tanıtımında bir görevli olduğunu unutmamak gerekir. Sunulan hizmetin, satılan ürünün en önemli memnuniyet ve reklam unsuru olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 
Bu konuda ciddi eğitimler yapılmalı, tüm kurallara uyulması konusunda gönüllü işbirliği içinde olmalıyız. Buna uygun olmayan esnafın ahilik teşkilatında olduğu gibi “pabucu dama atılmalıdır”! Yapacağımız işi, önce kendimiz beğenmeliyiz. Sadece para kazanmayı düşünürsek, bilmeliyiz ki bu çok uzun sürmez. Hakkını vererek yapılacak hizmet sunumu ve mal satışları bereketi beraberinde getirecek ve uzun soluklu olacaktır.
Gelen misafirlerimiz için şehrimizin tertibi, düzeni, temizliği çok önemlidir.
Derli, toplu bir şehir huzur verir.  Bu ise iyi yönetilen bir şehre gelindiğine işaret eder. Ayrıca, başkalarına da müspet reklamı olur.
Bugünlerde Edirne’de alt yapı çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların gelen misafirlerin ziyaret ettiği yerlerde ve çarşı merkezlerinde, özellikle Saraçlar, Çilingirler, Tahmis çarşısı gibi lokantaların, kafeteryaların bulunduğu yerlerde öncelikle tamamlanması büyük önem arz ediyor. Takdir edersiniz ki tozun, toprağın içinde yemek yeme ve gezme imkânı olmaz. Ayrıca çarşılarımızda tüm dükkânlar bu tozdan, düzensizlikten zarar görmekte, işyerlerini, vitrinlerini temiz tutma konusunda büyük zorluk yaşamaktadırlar. Belki çalışma alanları bölümler halinde değerlendirilmeli imkanlar ölçüsünde 24 saat aralıksız çalışılarak süratlice bitirilmelidir.
Şehre gelenlerin memnuniyet anketi çok önemlidir. İhtiyaçların tam olarak belirlenmesi ve çözüm için çaba gösterilmesi gerekir. Diğer şehirlerdeki güzel çalışmalar örnek alınmalıdır. Şehrin tanıtımında klasik metotların yanı sıra teknolojik gelişmeler devreye sokulmalıdır. Edirne gibi bir şehre gelen insanlar, buranın manevi havasını hissedecek şekilde bir tanıtım kurgusu hazırlanmalıdır.
Saadet Partisi Genel Merkezimiz, toplumun her kesimine ilişkin araştırmalar yapıyor. Toplumun nabzı tutuluyor. Bu Çerçevede Genel Merkezimizde çalışma yapan 22 politika kurulu var. Bu kurullar yaşanan sorunlar ve uygulanabilir çözüm önerileri çalışması yapılıyor. Ve hazırlanan raporlar kamuoyuna açıklanıyor. Böylece tüm sektörlerin ve geniş halk kitlelerinin sesi olmaya ve sorunların çözümü için  gayret ediyoruz.  Hazırlanan raporlardan biri de “Salgının Turizm sektörüne etkisi, sorunlar ve alınması gereken tedbirler” idi.  Bu rapordan sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan önerilerin birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum;
Sağlık Bilim Kurulu benzeri bir “Turizm Bilim Kurulu” acilen kurulmalıdır.
Bu kurul içinde bulunan akademisyen, STK ve Bakanlık temsilcileri ile birlikte sektörün nabzı tutulmalı ve Dünya’daki gelişmeler takip edilerek alınması gereken tedbirler ile ilgili güncel tavsiye niteliğinde kararlar almalıdır.
-Konaklama vergisi ve Turizm Geliştirme Ajansı kesintileri en az 2 yıl süre ile ertelenmelidir.
-Kamuya ait her türlü vergi, borç, aidat vb. ödemeler  uzun yıllara yayılan bir ödeme planı şeklinde düzenlenmelidir.
-Bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmelidir.
-Turizm karayolu taşımacılığında da KDV oranı %18’den %1’e çekilmelidir.
-Turizm sektörüne uzun vadeli, kolay erişilebilir “FAİZSİZ KREDİ” olanakları sağlanmalıdır.
Turizm konusunu ele alırken şehrimize, insanımıza, hizmet sektörümüze, esnafımıza ve bu güzel şehirde yaşayan herkese faydalı olmayı diliyoruz. Bir kuyumcu hassasiyetiyle neler yapılması gerektiği üzerinde çalışılması ve sürecin iyi takip edilmesini temenni ediyoruz.
Edirne’mizde insanların aşının, işinin ve huzurunun olması için gayret sarf ediyoruz.  Sahip olduğumuz muazzam zenginliklerin kıymetini bilmeliyiz.Edirne Halkımız adına, sorumluluk taşıyan her birey ve kuruma konunun önemini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle Edirne’mize ve tabi ki tüm ülkemize huzur, esenlik dolu bir sezon temenni ediyoruz.
Siz değerli basın mensuplarımıza da katılımlarınızdan dolayı Saadet Partimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum