EDİRNE İL ÖZEL İDARESİNDE İŞLER 'KİTABINA UYDURARAK' YAPILMAYA DEVAM!

Edirne İl Özel İdaresi 2022 yılı Sayıştay raporu yayınlandı. Görünen o ki, İl Özel idaresi, 2019'dan, 2022 yılına kadar yaptığı işleri, 'KİTABA UYARAK DEĞİL, KİTABINA UYDURARAK' yapmış! İl Genel Meclis Üyelerinin bu işlerin siyasi sorumlusu olduklarını,bilmemeleri ne kadar acıysa (!) İdarenin Sayıştay raporlarındaki bulgulara rağmen, umursamadan(!) Özellikle ihale işlerinde, kanunları hiçe saymaları ve. bu usulsüzlük lerden dolayı bu güne kadar Sigaya Çekilmemeleri' bir o kadar acıdır!

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİNDE İŞLER 'KİTABINA UYDURARAK' YAPILMAYA DEVAM!

Edirne İl Özel İdaresi 2022 yılı Sayıştay raporu yayınlandı. Görünen o ki, İl Özel idaresi, 2019'dan, 2022 yılına kadar yaptığı işleri, 'KİTABA UYARAK DEĞİL, KİTABINA UYDURARAK' yapmış! İl Genel Meclis Üyelerinin bu işlerin siyasi sorumlusu olduklarını,bilmemeleri ne kadar acıysa (!) İdarenin Sayıştay raporlarındaki bulgulara rağmen, umursamadan(!) Özellikle ihale işlerinde, kanunları hiçe saymaları ve. bu usulsüzlük lerden dolayı bu güne kadar Sigaya Çekilmemeleri' bir o kadar acıdır!

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİNDE İŞLER 'KİTABINA UYDURARAK' YAPILMAYA DEVAM!
01 Aralık 2023 - 09:40

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİNDE İŞLER 'KİTABINA UYDURARAK' YAPILMAYA DEVAM

Edirne İl Özel İdaresi 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu Kasım / 2023 tarihinde yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığının resmi sitesi olan 'sayistay.gov.tr' de yayınlanan 38 sayfalık rapor da, 'B. DİGER BULGULAR' bölümünde 12 adet usulsüzlük tespit edildigi görülüyor!

Sayıştay'ın raporun sonunda, "BULGULARLA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU" bölümünde yaptığı tespit te, yukarıda sözü edilen 12 adet usulsüzlüğün 7 adedinin 2019 yılından bu yana yapılmaya devam ettiği yazıyor!

Görünen o ki, Edirne Valiliği İl Özel idaresi, 2019 yılından dan 2022 yılına kadar yaptığı işleri, 'KİTABA UYARAK DEĞİL, KİTABINA UYDURARAK' yapmaya devam etmiş!

İl Genel Meclis Üyelerinin; gözleri önünde yapılan bu işlemlerin, siyasi sorumlusu oldukların,bilmemeleri ne kadar acıysa (!) 

İdarenin Sayıştay raporlarındaki bulgulara rağmen ısrarla ve umursamadan(!) Özellikle ihale işlerinde, kanunları hiçe sayması (!) ve 'sigaya 

Çekilmemeleri' bir o kadar acıdır!

2022 YILI SAYIŞTAY RAPORLARINDA Kİ BULGULAR

B. Diğer Bulgular 

1. Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması 

2. Kamu İhale Kurumundan Uygun Görüş Alınmaksızın Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü ile Yapılan Alımlara İlişkin Yasal Limitlerin Aşılması 

3. Doğrudan Teminle Yapılan Alımların Elektronik Kamu Alımları Platformunda Kayıt Altına Alınmaması 

4. İhtiyaçların Parasal Limitlerin Altında Kalma Amacıyla Parçalara Bölünerek Doğrudan Teminle Karşılanması 

5. Yapım İşlerinde Uygulama Projesi Hazırlama Zorunluluğuna Uyulmaksızın Ön Proje Üzerinden Birim Fiyat Alınmak Suretiyle İhaleye Çıkılması

 6. Bütün Riskler (All Risk) Sigortasının Alt Yüklenicileri Kapsamaması 

7. Organize Sanayi Bölgesi Kanunu’na Göre İl Özel İdaresine Gönderilmesi Gereken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcıyla İlgili Gerekli Takip İşlemlerinin Yapılmaması 

8. Bakanlıklar ve Merkezi İdare Kapsamındaki Kuruluşların Yatırım Ödeneklerinin, İdarece Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılması 

9. Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yatırım Planı, Yıllık Çalışma Programı ve Uygulama Projeleri Olmadan Ödenek Aktarılması 

10. Yatırımlar İçin Aktarılan Ödenek Karşılığı Kaynağın Tahsis Amacı Dışında Kullanılması 

11. Sosyal Denge Sözleşmesine Mevzuatında Belirtilenin Dışındaki Konularla İlgili Hükümlerin Konulması 

12. İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

2019 YILINDA SAYIŞTAY'IN TESPİTİNE RAĞMEN UYGULAMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMAYAN VE TESPİTLER !!

(8)Bakanlıklar ve Merkezi İdare Kapsamındaki Kuruluşların Yatırım Ödeneklerinin, İdarece Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılması

(10) Yatırımlar İçin Aktarılan Ödenek Karşılığı Kaynağın Tahsis Amacı Dışında Kullanılması 

(12)İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması 

(2)Kamu İhale Kurumundan Uygun Görüş Alınmaksızın Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü ile Yapılan Alımlara İlişkin Yasal Limitlerin Aşılması

(4) İhtiyaçların Parasal Limitlerin Altında Kalma Amacıyla Parçalara Bölünerek Doğrudan Teminle Karşılanması

(5)Yapım İşlerinde Uygulama Projesi Hazırlama Zorunluluğuna Uyulmaksızın Ön Proje Üzerinden Birim Fiyat Alınmak Suretiyle İhaleye Çıkılması 

(6)Bütün Riskler (All Risk) Sigortasının Alt Yüklenicileri Kapsamaması

YORUMLAR

  • 0 Yorum