EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Edirne SGK İl Müdürü Süleyman LALE, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”la 2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının SGK ya olan; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildiğini belirtti.

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Edirne SGK İl Müdürü Süleyman LALE, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”la 2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının SGK ya olan; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildiğini belirtti.

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
26 Temmuz 2018 - 17:02

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Edirne SGK İl Müdürü Süleyman LALE, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”la 2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarının SGK ya olan; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildiğini belirtti.

Edirne SGK İl Müdürü Süleyman LALE Sigorta primleri,

İşsizlik sigortası primi, İdari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, Asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, 31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezalarının,           

gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildiğini belirtti.

31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalıları daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödeyebileceklerini sözlerine ekleyen LALE, rücu’en tazminat alacakları ile yersiz ödenen aylık ve gelirlerin kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacağını ifade etti.

 

İl Müdürü LALE, kanun kapsamından çıkmış işyerleri için 31 Aralık 2015 ve öncesine ait prim borç aslı 100-TL ve altındaki tutarlar ile bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ile prim aslı tahsil edilmiş ancak gecikme zam ve cezası tutarı 200-TL ve altındaki Kurum alacaklarının tahsilinden vazgeçileceğini de sözlerine ekledi.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 TEMMUZ

Yapılandırmadan yararlanmak için; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nunun en son 31.08.2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (%90) silinecektir.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 50’sinin en son 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarı (% 50)  silinecektir.

Taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Taksitle ödemelerde; 6 eşit taksit için(% 4,5),  9 eşit taksit için (% 8,3), 12 eşit taksit için (% 10,5), 18 eşit taksit için (% 15) Katsayısı uygulanacaktır. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.

BORÇLARINI YAPILANDIRANLARA SAĞLANAN DİĞER AVANTAJLAR

Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır. Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir. Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir. Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir.

 

İhale ve İnşaat İşyerleri İçin;

Tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

YAPILANDIRMA KANUNU İLE GELEN DİĞER DÜZENLEMELER

Köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarından 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunmayan sigortalılık süreleri durdurulacaktır. Böylece prim borcu bulunmayan BAĞ-KUR sigortalıları sağlık yardımlarından yararlanabilecek, aynı zamanda prim borcu nedeniyle emekli aylığı bağlanamayanlara da emekli aylığı bağlanabilecektir.

18-29 yaş aralığında olup 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır. Adi ortaklık ile şahıs şirketlerinde sadece bir ortağa prim teşviki sağlanacaktır.

4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabilecektir.

Hiç gelir testi başvurusu bulunmayanların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir.

2018/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS prim borçları olsa dahi 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

İl Müdürü Süleyman LALE, vatandaşlarımızın bu önemli fırsatı kaçırmamaları ve mağdur olmamaları için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaatlarını yapmaları gerektiğini belirtti.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum