EDİRNE TİCARET BORSASINDAN BASIN AÇIKLAMASI

ETB Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla, ETB nin eski başkanı Mustafa Yardımcının bazı yerel gazetelerde yer alan açıklamalarına cevap verdiler. “31 Aralık 2015 tarihinde eski başkanımız Mustafa Yardımcı tarafından yerel basında yer alan iddialara ilişkin olarak kamuoyu karşısında yanıt vermek üzere bugün bir aradayız.” Diyen ETB Başkanı Özay Öztürk, açıklamasında şunlara değindi;

EDİRNE TİCARET BORSASINDAN BASIN AÇIKLAMASI

ETB Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla, ETB nin eski başkanı Mustafa Yardımcının bazı yerel gazetelerde yer alan açıklamalarına cevap verdiler. “31 Aralık 2015 tarihinde eski başkanımız Mustafa Yardımcı tarafından yerel basında yer alan iddialara ilişkin olarak kamuoyu karşısında yanıt vermek üzere bugün bir aradayız.” Diyen ETB Başkanı Özay Öztürk, açıklamasında şunlara değindi;

EDİRNE TİCARET BORSASINDAN BASIN AÇIKLAMASI
07 Ocak 2016 - 13:01

EDİRNE TİCARET BORSASINDAN BASIN AÇIKLAMASI

ETB Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla, ETB nin eski başkanı Mustafa Yardımcının bazı yerel gazetelerde yer alan açıklamalarına cevap verdiler. “31 Aralık 2015 tarihinde eski başkanımız Mustafa Yardımcı tarafından yerel basında yer alan iddialara ilişkin olarak kamuoyu karşısında yanıt vermek üzere bugün bir aradayız.” Diyen ETB Başkanı Özay Öztürk, açıklamasında şunlara değindi;

Meclisimiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, mülkiyeti borsamıza ait 16.898 m2 yüzölçümüne sahip arazi üzerine, üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere betonarme yatay depo yapılmasına karar verilmiştir. Karar sonrasında; 18 Mart 2015 tarihinde borsamıza kayıtlı tüm üyelere yazılı bir tebligat ile ekinde taslak proje ve ön talep formu tebliğ edilerek, 10.Nisan.2015 tarihi mesai bitimine kadar ön talep formlarının doldurularak genel sekreterliğe teslim edilmesi istenmiştir.

Gelen talebe göre yapılan planlama çalışmaları sonrasında, arazi üzerinde 13 adet depo yapılabileceği tespit edilmiştir. Geçen zaman zarfında fizibilite raporları hazırlanarak, gazete ilanı da verilmek suretiyle şehrimizin ilgili firmalarından fiyat teklifi talep edilmiştir. Ancak döviz kurlarında meydana gelen anormal artışlar ve seçim sürecinin araya girmesi nedeniyle oluşan belirsizlik ortamında, yatırım planlamasına bir süre ara verilmiştir.

Talep sahibi üyelerimize 23 Aralık 2015 tarihinde yapılan tebligatla, 29 Aralık 2015 tarihinde düzenlenecek toplantıya davet edilmişlerdir. Bu toplantının amacı da inşaatın borsa tarafından mı yoksa kooperatif kurmak suretiyle mi yapılmasının istendiğinin görüşe açılmasıdır. Toplantıda kooperatif kurulmasına sıcak bakılmayarak, inşaatın borsa tarafından yapılması yönünde karar alınmıştır. Depoların satışı konusunda, borsamızın kar elde etmesi gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz. Borsa üyelerinden kar elde etmeyi hedeflemez. Burada bizim gözettiğimiz tek konu; inşaat sürecinde kullanılacak kamu parasından kurumun zarar etmemesidir.

Diğer bir ilave maliyet ise arazi bedelidir. Bu bedel de mahkeme kararı veya yetkili değer tespit uzmanlarına hazırlatılacak raporlar vasıtasıyla yasalara uygun olarak tespit edilecektir. İddia edildiği üzere, arazinin birilerine peşkeş çekilmesi söz konusu değildir, olamaz. Kurumun hesaplarındaki para da kamu parasıdır. Keyfi harcanamaz. Biz Türkiye genelindeki 365 oda borsa içerisinde ilk olarak bağımsız denetim raporu uygulamasını başlattık. Her yıl dünyada marka olmuş kuruluşlar tarafından denetleniyoruz. Bu çalışmamızla akreditasyon sistemi içerisinde ilk olduk ve iyi uygulama olarak diğer oda borsalara örnek gösteriliyoruz.

Depoların ilgisiz kişi ve kurumlara verildiği iddiası konusunda şunları söylemek isteriz; biz üyelerimiz dışında kimseye tebligat göndermedik ve üye ayrımı yapmadık. Her üyenin borsa hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaya hakkı vardır. Buna göre talep sahibi olarak gözüken herkes üyemiz olup üye olmayanların talepleri kabul edilmemektedir. İddialar asılsızdır.

Yapılan basın açıklamasında, depoların geçmişte yaptıkları gibi kooperatif kurularak yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Sayın yardımcı döneminde 2001 yılında kurulan kooperatif 2016 yılına geldiğimiz halde hala sonlandırılamamıştır ve hala tasfiye sürecindedir. Kooperatif yönetimi sorunları çözememiş ve davaları bulunmaktadır.

Kooperatif yapılanması yoluyla işlerin daha zor yürüdüğünü ve sorunlar yaşandığını görmekteyiz. Bu nedenle kooperatif kurulması yolunu tercih etmeyerek depoların borsa tarafından yapılması yoluna gittik.

Biz çalışmalara başlamadan önce ilk iş olarak yasal mevzuat yönünü ele aldık ve engel teşkil edecek bir durum olup olmadığı araştırdık. Öyle ki gümrük ve ticaret bakanlığı tarafından bütçe ve muhasebe yönetmeliğimizde yapılan değişiklik ile tarım ürünlerine yönelik depo yapımı işlerinin borsalar tarafından yapılması teşvik edilmiştir. İpsala ticaret borsası tarafından yapılan depo projesi bu duruma iyi bir örnek teşkil etmektedir.

Son olarak şunları söylemek isteriz; biz katılımcı, şeffaf ve her zaman hesap verebilir bir yönetim tarzını benimsiyoruz. Başta mali tablolarımız olmak üzere, her konuda hesap vermeye, her zaman hazırız. Her bir üyemize eşit mesafedeyiz. Biz seçilmeden önce bunları taahhüt ettik ve aynen uyguluyoruz. Basınımıza servis edilen mesnetsiz ifadelerin hiç bir haklı yönü bulunmamaktadır. Bu ifadelerin, hiçbir araştırma yapılmaksızın manşetlere taşınması ne kadar doğrudur, bunun kararını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.

Araştırma yapmaksızın haber yapmayan basın kuruluşlarımızı hassasiyetleri nedeniyle kutluyoruz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum