ERDOĞAN DEMİR’DEN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, “Cumhuriyet ile barışık olmayan kimi oluşumların, çağdaş Türkiye görüntüsüyle örtüşmediğinin ortadadır. Cumhuriyet, bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen savaşımın adıdır.” Dedi.

ERDOĞAN DEMİR’DEN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, “Cumhuriyet ile barışık olmayan kimi oluşumların, çağdaş Türkiye görüntüsüyle örtüşmediğinin ortadadır. Cumhuriyet, bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen savaşımın adıdır.” Dedi.

ERDOĞAN DEMİR’DEN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI…
27 Ekim 2017 - 11:54

ERDOĞAN DEMİR’DEN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, “Cumhuriyet ile barışık olmayan kimi oluşumların, çağdaş Türkiye görüntüsüyle örtüşmediğinin ortadadır. Cumhuriyet, bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen savaşımın adıdır.” Dedi. Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk'ün başlattığı, demokrasiye geçişi de içeren yapısal dönüşüm sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirdiğine dikkati çekerek  laiklik ilkesine vurgu yaptığı mesajında şunları kaydetti:

"Laiklik ilkesinin benimsenmesi, din ve dünya işlerini ayırarak toplumu ve devleti çağdaş bir kimliğe kavuşturmuş, özgürlükler ve demokrasi güvenceye alınmıştır. Siyasal rejimle birlikte, hukuk ve eğitim sistemleri de laikleştirilmiştir. Yurttaşlarımız, laik rejim sayesinde inancını özgürce yaşamaktadır, Türkiye ulus egemenliğine dayanan, laik ve demokratik bir Cumhuriyet'tir. Türkiye’nin çağdaş dünyayla bütünleşme kararlılığının göstergesi olan bu yapı, geride kalan 94 yılda toplumsal barışın ve huzurun kaynağı olmuş, ülkemizi her alanda güçlü kılmış, dünyada saygınlık kazandırmıştır. Türk Devrimi'ne yönelebilecek tehditlere karşı, her zaman ve her dönemde dikkatli ve uyanık olunması zorunludur. Bu konuda gösterilebilecek zayıflık, Türkiye Cumhuriyeti 'nin dayandığı değerlere ters düşecek, bilinçli ve planlı tehditlerin süreklilik kazanması sonucunu doğuracaktır. Yüce Atatürk, 'Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır' sözüyle izlenmesi gereken yolu göstermiştir. Bu yoldaki ışığın, Cumhuriyet rejiminin temelini de oluşturan, akıl ve bilim olduğu da Yüce Önder'in şu sözünde açıkça vurgulanmıştır: 'Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.' Cumhuriyet ile barışık olmayan kimi oluşumların, çağdaş Türkiye  görüntüsüyle örtüşmediği ortadadır. Devrim yasalarına göre kapatılması gereken bu oluşumların, etkinlik alanlarını genişletme çabası içine girdikleri gözlenmektedir. Bu oluşumların güç toplama, egemenlik kurma, bireyi kendi yanlışlarına ortak etme, yurttaşlık duygusundan uzaklaştırma, hurafelere dayanan, dinin gerekleriyle örtüşmeyen simgesel kurallar ortaya koyma gibi çalışmalar yürütmesi kabul edilemez. Bununla birlikte, bu oluşumların sivil toplum örgütleri olarak sunulması da, iyi niyetten yoksun girişimlerdir. Toplumu gerecek inanan-inanmayan ayrımından, dinin kötüye kullanılmasına neden olacak tutum ve davranışlardan özenle kaçınılmalıdır. Din, siyasete alet edilmemesi gereken kutsal bir olgudur. Dindarlarla, kutsal din duygularını kötüye kullanmak isteyenler iyi ayırt edilmelidir. Kendi hedeflerine ulaşmak adına halkın din duygularını, dince kutsal saydığı değerleri kötüye kullanmaya kalkanlara yanıtı yine halkımız verecektir. Türkiye  hiçbir zaman çağdışı bir ülke olmamıştır ve olmayacaktır. Bunun için, eğitim ve öğretimin, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim ölçütlerini temel alan yapısı korunmalı, Öğretim Birliği ilkesine bağlı kalınarak, devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasına önem verilmelidir. Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, Cumhuriyet'in çok yönlü kazanımlarının, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan, üretken ve çağın gerektirdiği beceri ve bilgilerle donatılmış, demokrasiden ödün vermeyen, sağlam değer yargılarını benimseyen bireyler, toplumsal gelişmenin öncüsü olacaktır".

 

TERÖRLE MÜCADELE

 

Bölgesinin ve dünyanın önemli devletlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, benimsediği büyük hedeflerle geleceğe yöneldiğini ve sorunlara karşın, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Demir , "Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü terör etkinliklerine karşı savaşım kararlılıkla sürdürülmelidir. Türkiye’nin terörle savaşımı, hiç kimsenin tartışamayacağı ve haklılığını sorgulayamayacağı gerçeklerden kaynaklanmaktadır. Ulusal birliğimizin ve egemenliğimizin korunmasının, geleceğimiz yönünden yaşamsal önem taşıdığını, ayrılık yaratmak isteyenlere hiçbir biçimde fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. İçten ve dıştan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı Ulusumuz, her zaman Atatürk Cumhuriyeti'ni korumuş ve ona sahip çıkmıştır" dedi.

Demir, “Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetimizin 94.kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.”diyerek açıklamasını sonlandırdı.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum