İL GENEL MECLİS ÜYELERİ TATİLİNİZ BİTTİYSE BİR BAKIN HELE

Yaptığımız her haberden sonra bizleri yalan ve yanlı haber yapmakla suçlayıp, gazetemizi hizmet düşmanı ilan eden,kerameti kendinden menkul kişi-kişilerin bilgisine 'Edirne İl Özel İdaresi 2019 Yılı Düzenlilik Denetim Raporunu’ yorumsuz sunuyoruz! Raporda yılardır ısrarla;'Edirne ili İl Özel İdaresi,İlimizi ihale kanunun 21.maddesine göre bir doğal afet bölgesi olarak gösterip,işlerinin neredeyse tamamını ahbap çavuş ilişkisiyle sürdürüyorlar'iddialarımızı doğrular 25 bulguya dikkat çekiliyor!

İL GENEL MECLİS ÜYELERİ TATİLİNİZ BİTTİYSE BİR BAKIN HELE

Yaptığımız her haberden sonra bizleri yalan ve yanlı haber yapmakla suçlayıp, gazetemizi hizmet düşmanı ilan eden,kerameti kendinden menkul kişi-kişilerin bilgisine 'Edirne İl Özel İdaresi 2019 Yılı Düzenlilik Denetim Raporunu’ yorumsuz sunuyoruz! Raporda yılardır ısrarla;'Edirne ili İl Özel İdaresi,İlimizi ihale kanunun 21.maddesine göre bir doğal afet bölgesi olarak gösterip,işlerinin neredeyse tamamını ahbap çavuş ilişkisiyle sürdürüyorlar'iddialarımızı doğrular 25 bulguya dikkat çekiliyor!

İL GENEL MECLİS ÜYELERİ TATİLİNİZ BİTTİYSE BİR BAKIN HELE
27 Mayıs 2020 - 18:04

İL GENEL MECLİS ÜYELERİ TATİLİNİZ BİTTİYSE BİR BAKIN HELE
 
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU YAYINLANDI.

Nisan 2020 tarihli 57 sayfalık ‘Edirne İl Özel İdaresi 2019 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu’nda’ Sayıştay denetcileri ,Edirne Olay gazetesi olarak yıllardır ısrarla üzerinde durduğumuz ; “Edirne ili İl Özel İdaresi, İlimizi ihale kanunun 21.’nci maddesinin ilgili maddelerine göre bir doğal afet bölgesi olarak gösteriliyor” iddialarımızı doğrular toplam 25 bulguya dikkat çekmiş.
 
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORUNU; Yaptığımız her haberden sonra bize karşı kampanya başlatıp, halkı ve yetkilileri bizlere karşı kışkırtan...Bizleri yalan ve yanlı haber yapmakla suçlayıp, gazetemizi hizmet düşmanı ilan eden...Son zamanlarda bu işler için sosyal medya trolları kullanan, kerameti kendinden menkul kişi- kişilerin bilgisine yorumsuz sunuyoruz!
 
57 sayfalık raporun tamamını incelediğimizde; “sayıştay denetcilerinin gözüyle(!)” Edirne İl Özel İdaresinin kiralama,yapım, imalat ,satın alma ve fasıllar arası kaynak aktarımı işlerinin neredeyse tamamını ahbap çavuş ilişkisiyle köy bakkalı zihniyeti ile yaptığını ve neredeyse kendileriyle ilgili hiç bir kanunun ve genelgeyi gözetmeden çalıştığını gördük.
 
 “EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2019 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU” ile ilgili  ‘bilgileri’yada ‘fikirleri’  var mı? bilmediğimiz Edirne İl Genel Meclis Üyelerini ve Edirne kamuoyunu Edirne Olay Gazetesi olarak duyarlı gazetecilik etiği gereği bilgilendirmeyi amaçlayarak  rapordan 13 BULGU yu sizlerle YORUMSUZ paylaşmaya karar verdik.
 
BULGU 12: Doğrudan Temin Usulüyle Piyasa Araştırması Yapılmadan Tek Firmadan Alım Yapılması
 
BULGU 13: Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İle Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarının Kanunda Öngörülen % 10’luk Sınırı Aşması ve Kamu İhale Kurumunun Uygun Görüşünün Alınmaması
 
BULGU 14: Doğrudan Temin Ödemelerinde Hak Sahiplerinin Vergi ve Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Sorgulanmaması
 
14-a) Doğrudan Temin Suretiyle Ödemelerde Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin Aranılmaması;
14-b) Doğrudan Temin Yoluyla Düzenlenen İşveren Hakedişlerinin Ödenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Borç Sorgulamasının Yapılmaması
 
BULGU 15: Parasal Sınırların Altında Kalmak Amacıyla Bazı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmesi
 
BULGU 16: Kurumun Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların Şartları Uygun Olmadığı Halde Pazarlık Usulüyle, Bazı Taşınmazların da İhale Yapılmaksızın Kiraya Verilmesi
a) İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların Pazarlık Usulü İle Kiraya Verilmesi
b) İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Taşınmazların İhale Yapılmaksızın Kiraya Verilmesi
 
BULGU 17: İl Özel İdaresinin Kiraladığı Taşınmaz Sözleşmelerinin Gerekli Şartları Taşımaması
 
BULGU 18: Mevzuatta Öngörülen Şartlar Oluşmamasına Rağmen İhalelerde Pazarlık Usulünün Kullanılması
 
BULGU 19: Yapım İşi İhalelerinde İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin Yasaklılık Teyitlerinin Yapılmaması
 
BULGU 20: Yapım İşlerinde Teknik Personel Çalıştırılmaması
 
BULGU 21: Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasında İmzalanan Sözleşmelerden Doğan Damga Vergisinin Aranmaması
 
BULGU 22: Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme Yaptırılması Gereken Yapım İşlerinin Birim Fiyat Sözleşme ile Yaptırılması
 
BULGU 23: Alt Yüklenici Çalıştırılmasına Onay Verilen İhalelerde, Alt Yükleniciler İçin Yasaklılık Teyidi Yapılmaması ve İhale İşlem Dosyalarında Yüklenici Başvurularının ve İdare Onaylarının Bulunmaması
 
BULGU 24: All Risk (Bütün Riskler) Poliçelerinin Alt Yüklenicileri Kapsamaması
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum