ÖZMERİÇ KUM OCAKLARI  RUHSATLARI USULSÜZ DÜR!

ÖZMERİÇ KUM OCAKLARI  RUHSATLARI USULSÜZ DÜR! 2 Ruhsat Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı , 2014-02 Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı ve 2014-03 Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı... Bütün bu iddialarımı-14 Nisan 2021 olay gazetesinde yazmış olduğun yazıda  anlatmıştım!! https://www.edirneolay.com/tarihe-2-inci-kez-not-dusmek-uzere-yaziyorum/6087/- Bu gün o yazımdan alıntılar ve bazı güncel eklemeler yaparak yazımı yeniledim!

ÖZMERİÇ KUM OCAKLARI  RUHSATLARI USULSÜZ DÜR!

ÖZMERİÇ KUM OCAKLARI  RUHSATLARI USULSÜZ DÜR! 2 Ruhsat Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı , 2014-02 Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı ve 2014-03 Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı... Bütün bu iddialarımı-14 Nisan 2021 olay gazetesinde yazmış olduğun yazıda  anlatmıştım!! https://www.edirneolay.com/tarihe-2-inci-kez-not-dusmek-uzere-yaziyorum/6087/- Bu gün o yazımdan alıntılar ve bazı güncel eklemeler yaparak yazımı yeniledim!

ÖZMERİÇ KUM OCAKLARI  RUHSATLARI USULSÜZ DÜR!
17 Kasım 2022 - 10:45

ÖZMERİÇ KUM OCAKLARI  RUHSATLARI USULSÜZ DÜR!
2 Ruhsat Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı ,
2014-02 Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı ve
2014-03 Numaralı 1 a grubu işletme ruhsatı...
Bütün bu iddialarımı-14 Nisan 2021 - 13:06 olay gazetesinde yazmış olduğun yazıda  anlatmıştım!! https://www.edirneolay.com/tarihe-2-inci-kez-not-dusmek-uzere-yaziyorum/6087/-
Bu gün o yazımdan alıntılar ve bazı güncel eklemeler yaparak yazımı yeniledim!
Bu işletme Ruhsatlarının  kontrolünü yapması gereken DSİ 11. Bölge Müdürlüğü,  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne İl Özel İdaresi görevini layıkıyla yapmamaktadırlar!

KİMLER NELER YAPMIYOR(!) TEK TEK ELE ALALIM O ZAMAN!
1-Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün dikkat etmesi ve denetlemesi gereken konular:
5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerin neredeyse hiçbirine uyulmadığından ve çevre korunması  ve geliştirilmesine yönelik hiçbir tedbir alınmadığı için:
-Nehir yatağının ekolojik dengesi bozuldu!
-Nehir su yüzeyinin hemen  altından kum  çekildiği için canlılara zarar verildi!
-Kamyonların yüklenmesi ve taşınması sırasında brandayla örtülü olmadığı için tozumayı oluşturduğundan, hava kalitesinin korunması yönetmeliği ve toz emisyonlarına uyulmadı!
-CED raporuna istinaden 2 adet kil ile sıkıştırılmış 1 çökertme 1 dinlendirme havuzlarının  bulunmadığı görmezden gelindi!
2-DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün  dikkat etmesi ve denetlemesi gereken konular:
-Nehir kıyısında 20 mt sağlık koruma bandını oluşturulmadığı gibi Nehir  kıyılarına ve nehir içinde bulunan adacıklara zarar verildiğini görmezden geliyorlar!
-Söz konusu tesisler Mehmet Müezzinoğlu  Köprüsünün hemen dibinde...Oysa ve köprüye zarar vermemesi için olması gereken ,1500 mt membamdan batıya doğru suyun akış yönünde uzaklıkta olması gerektiğini görmezden geliyorlar!
-Nehir yatağı malzeme alımı nedeniyle oluşan çukur ve engebeleri görmüyorlar!
- Her yıl yapılması gereken  Rezerv tespitini yapmıyorlar!
3-Kültür ve Tabiat Varlıkları Müdürlüğünün  dikkat etmesi ve denetlemesi gereken konular:
-Tesisisin çalışmalarının Nehir yatağının doğal formunun bozmadan(Çukur ve Engebeler ) oluşturmadan yapmadığını görmezden geliyorlar!
-Sedde ve Tarihi Köprülere zarar verilmemesini gözardı ediyorlar!
4- Edirne İl Tarım Müdürlüğü nün  dikkat etmesi ve denetlemesi gereken konular:
-Nehir su yüzeyinin 15 cm altında malzeme çekilmesi esnasında su içinde yaşayan canlılara zarar veriliyor görmezden geliyorlar!
-3213 sayılı maden kanununa istinaden madencilik faaliyetlerinde alınması, gereken izinlerin alınmadan çalışma yapıldığı, üretim ve sevkiyatlarda usulsüzlükler yapıldığı her ne kadar valiliğe bağlı vakıfla çalışsa bile maden sevk fişini kesmesi zorunlu olduğunu unutuyorlar!
-Buradaki kum çakıl ocağın dan doğan çevreye verilen zararın biran önce giderilmesini ayrıca 3213 sayılı maden kanununa muhalefet yönünden bu kum çakıl ocağının kapatılmasını ve bu ruhsatı veren kişiler hakkında gerekli li yasal işlemlerin yapılması için gerekli işlemleri yapmıyorlar!
Veeee daha bir çok ypılması gereken kanuni işleri göz ardı ediyorlar!
Sonuç olarak; Öz Meriç Kum Madencilik Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait  1(a) Grubu Kum-Çakıl Maden İşletme ruhsatına ait ÇED Gerekli Değildir Kararı, Edirne İdare Mahkemesince iptal edilmişken, ŞİRKETİN YENİ RUHSAT TALEPLERİNİN YOK SAYILMASI YAPILMASI GEREKENDİR!
 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • EROL KARADOĞAN
    1 yıl önce
    Ziraat mühendisini sağlık personelinin başına, Sağlık personelini Ziraatin başına, inşaat mühendisini Elektrik kurumunun başına, Elektrik Mühendisini Ziraat personelinin başına, Makine mühendisini bilmem hangi kurumun başına getirsen olacağı budur...Birde üç kuruşluk siyasi parti temsilcileri kurum ve kuruluşların memur ve idarecilerden dalga geçmesi onlara akıl vermesi sonucu olacağı budur...