SAADET PARTİSİ; “KANUN VER, DİYOR, AKP HÜKÜMETİ VERMİYOR!”

Hükümetin çiftçiyi yok olmaya götürdüğünü söyleyen Saadet Partisi Edirne Tarım Komisyonu başkanı Mansur İriş, “2006 yılında kanun çıkarıldı. Tarım kanunu, çiftçiye verilecek desteklerin milli gelire oranın yüzde 1 den az olamayacağını hükme bağladı. Ancak geçen yıllarda verilmesi kanunla emredilenin ancak yarısının çiftçiye verildiği görülüyor. 2015 yılında verilmesi gereken 19 milyar 445 milyon lira olması gerekirken yarısı olan 10 milyar lira destek verilmiştir.” Dedi.

SAADET PARTİSİ; “KANUN VER, DİYOR, AKP HÜKÜMETİ VERMİYOR!”

Hükümetin çiftçiyi yok olmaya götürdüğünü söyleyen Saadet Partisi Edirne Tarım Komisyonu başkanı Mansur İriş, “2006 yılında kanun çıkarıldı. Tarım kanunu, çiftçiye verilecek desteklerin milli gelire oranın yüzde 1 den az olamayacağını hükme bağladı. Ancak geçen yıllarda verilmesi kanunla emredilenin ancak yarısının çiftçiye verildiği görülüyor. 2015 yılında verilmesi gereken 19 milyar 445 milyon lira olması gerekirken yarısı olan 10 milyar lira destek verilmiştir.” Dedi.

SAADET PARTİSİ; “KANUN VER, DİYOR, AKP HÜKÜMETİ VERMİYOR!”
10 Mart 2016 - 16:51

SAADET PARTİSİ; “KANUN VER, DİYOR, AKP HÜKÜMETİ VERMİYOR!”                                              

Hükümetin çiftçiyi yok olmaya götürdüğünü söyleyen Saadet Partisi Edirne Tarım Komisyonu başkanı Mansur İriş, “2006 yılında kanun çıkarıldı. Tarım kanunu, çiftçiye verilecek desteklerin milli gelire oranın yüzde 1 den az olamayacağını hükme bağladı. Ancak geçen yıllarda verilmesi kanunla emredilenin ancak yarısının çiftçiye verildiği görülüyor. 2015 yılında verilmesi gereken 19 milyar 445 milyon lira olması gerekirken yarısı olan 10 milyar lira destek verilmiştir.” Dedi.

Mansur İriş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

AB bütçesinin yüzde 45 ini tarımsal desteklere ayırmaktadır. Ülkemizde ise Tarımsal desteğin azlığı çiftçiyi üreticiyi bankalara muhtaç etmektedir. Çiftçimiz ancak kredi ile tarlasını eken, aldığı borçla gübre atan, hayvanına krediyle yem alan borç altında inlemektedir. Tarlalar icra ile satılmakta, üretici köyünden koparılmaktadır.

 

Kanun; TARIM KANUNU             

 

Kanun No. 5488 Kabul Tarihi: 18.4.2006

Tarımsal desteklemelerin finansmanı                   

                                                              

Madde 21; Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hâsılanın yüzde birinden az olamaz.

                                                              

                                                              

TARIM KANUNUNA GÖRE ÖDENMESİ GEREKEN VE ÖDENEN DESTEKLER

 

GSYİH*

VERİLMESİ GEREKEN
DESTEK(YÜZDE 1’İ)

TARIM BÜTÇESİ
(VERİLEN)

YÜZDESİ

2007

843.178

8.432

5.628

O.67

2008

950.534

9.505

5.864

0.62

2009

952.559

9.526

4.749

0.50

2010

1.098.799

10.988

5.947

0.54

2011

1.297.713

12.977

7.085

0.55

2012

1.415.786

14.158

7.553

0.53

2013

1.565.181

15.652

8.975

0.57

2014

1.747.362

17.473

9.148

0.52

2015

1.944.594

19.445

10.000

0.51

                                              

* GSYİH GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA                     

YORUMLAR

  • 0 Yorum