İŞVERENE AİT ARAÇLA PİKNİĞE GİDENLER,BUNUN BİR İŞTEN...
SGK; BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

SGK; BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

İŞVERENE AİT ARAÇLA PİKNİĞE GİDENLER,BUNUN BİR İŞTEN ATILMA SEBEBİ OLABİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

16 Mart 2016 - 18:11

İŞVERENE AİT ARAÇLA PİKNİĞE GİDENLER, İŞ YERİNE AİT BİR ALETİ ÖZEL İŞLERİNDE KULLANANLAR, BUNUN BİR İŞTEN ATILMA SEBEBİ OLABİLDİĞİNİ BİLİYORMUSUNUZ?

Çalışma hayatında çalışanlar işyerlerinde çalışırken işyerine ait malzemeleri kullanarak iş yapmaktadır. İşveren tarafından tahsisi edilen bu malzemeler işyerinde işin yürütülmesine yöneliktir. Bazen çalışanlar işyerine ait malzeme ve araçları özel işlerinde kullanabiliyorlar. Örneğin işyerine ait bir matkabı çalışan evine getirip evinde özel işlerinde kullanıyor. Diğer bir çalışan işyerine ait bir aracı akşam evine götürebiliyor, hafta sonu araçla pikniğe gidiyor.

İşyerine ait araçların özel işlerde kullanılması çalışanlar yönünden işten atılma sebebi olabiliyor.

Bu konuda Yargıtay vermiş olduğu bir kararda, “İşçinin işverene ait eşya, alet ve edevatı, tesisatı işverenin özel izni olmaksızın özel amaçlı olarak kullanması hali de işçinin davranışından kaynaklanan geçerli fesih nedeni sayılabilecektir.

Burada, özel amaçlı olarak kullanım sonucu işverene ait eşyanın, zarara uğramış olmasının şart olmadığına hükmetmiştir” ( Yargıtay 9. HD, E. 2007/29966, K. 2008/7020, Tarih: 31.03.2008)

Yargıtay kararında, işyerine ait alet edavat ve araçların işverenin özel izni olmadan kullanılamayacağını belirtmiştir. İşverenin özel izni olmadan işyerine ait araçları kullananlar geçerli nedenle işten atılabilecek. İşverenin izni olmadan işyerine ait minibüsle mesai sonrası veya hafta tatilinde pikniğe giden bir işçi geçerli nedenle işten atılabilecek. Aracın kaza vb. nedenlerle zarar görmesi de gerekmiyor. İşçi, işverene ait araç zarar görmemiş olsa bile işten atılabilecek.

İşçilerin işten atılma riski ile karşı karşıya kalmamaları için işverenden işyerine ait eşya, araç ve gereçleri kullanabilmeleri için izin almaları gerekiyor. Bu izin iş sözleşmeleri ile alınabilir. İş sözleşmesi düzenlenirken bu konular sözleşme içeriğinde belirtilir. İş sözleşmesinde düzenlenmezse işverenden ayrı bir yazı alınabilir. Acil durumlarda ise işverenden sözlü izin alınabilir.

Bu nedenle, işverene ait bir aleti veya aracı işverenin haberi olmaksızın sakın ola kullanmayın, dertsiz başınızı derde sokmayın..

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar