TORBA YASA İLE KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASINDA DEĞİŞİKLİK...
SGK; BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

SGK; BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

TORBA YASA İLE KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI...

05 Ağustos 2014 - 15:06

TORBA YASA İLE KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI...

Daha önce SSK’lı olarak işe girmiş ve işe girdikten ve doğumdan sonra 2 yıl çalışmamak kaydıyla, yapılan doğumlar bir çocuk için 2 yıl, bir diğer çocuk için de aynı şartlarda 2 yıl olmak üzere 2 doğum için toplam 4 yıl doğum borçlanma yapılabiliyordu.

Torba yasayla getirilen yeni düzenlemeyle, SSK’lı, kadınların yanı sıra Bağ-Kur’lu ve Devlet Memuru kadınlara da bu hak verildi. SSK’ lı, BAĞ-KUR’lu ve Devlet Memuru olduktan sonra yapılan doğumlar 2 çocuktan 3 çocuğa çıkarıldı.

Yine eskiden olduğu gibi her bir doğumdan sonra çalışılmayan-prim ödenmeyen sürelerden en fazla 2’şer yıllık süreler borçlanılacak. Bunun yanında, Torba Yasa’dan işe girmeden evvel yapılan doğumları borçlanmayı bekleyenler için ise bekledikleri çıkmadı…

Yukarıda ifade edilmeye çalışılan hususla ilgili Torba Yasanın 46.maddesi aşağıdaki gibidir.

Yeni Yasa, doğum borçlanması yapacak SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve Memur bayanlara hayırlı uğurlu olsun…

MADDE 46-

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun ya

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar